Om Makers Jönköping

Makers Jönköping är en ideell förening med visionen är att skapa förutsättningar för kreativitet och skapande i samhället. Föreningen jobbar för att underlätta mötet mellan människor, där inspiration och utbyte av erfarenheter kan ske.

OBS: Föreningen håller inte längre till i kvarteret Ödlan eftersom denna lokal kommer att rivas.
Istället håller vi igång vår tisdagsöppet verksamhet i Huskvarna på Restaurang Stockmakarens ovanvåning.
Ny adress: Stockmakaregatan 3C, 561 21 Huskvarna
I våra lokaler finns det möjlighet att träffa andra med kreativa intressen och nyttja vår verkstad. Hos Makers kan man göra textiltryck, använda 3D skrivare, elektronik-labb och mycket annat.

Vi har ”tisdagsöppet” (se sida för mer information) och det är också möjligt att lösa ut en nyckel för att få tillgång till våra lokaler 24/7.

Har du några funderingar eller frågor?

Organisationsnummer: 802508-4297