Kontakt

Ordförande 
Andreas Axelsson – andreas.axelsson@makejkpg.se
Kassör
Mikael Lundqvist – mikael.lundqvist@makejkpg.se