Träverkstaden

Stationsansvarig: Martin Gabrielsson

I Makers träverkstad finns följande

  • Svarv
  • Rikthyvel
  • Bandsåg
  • Kap- och geringssåg
  • Blandade handverktyg
  • Allt material i träverkstaden ska man själv köpa in