Föreläsning / workshop om undersökande dataanalys

Undersökande dataanalys består i huvudsak av tre aktiviteter

1. Generera frågor om dina data.

2. Sök efter svar genom att visualisera, transformera och modellera dina data.

3. Använd det du lär dig för att förfina dina frågor och / eller generera nya frågor.

Mikael Lundqvist visar hur man kan använda programspråket R och biblioteket Tidyverse för undersökande dataanalys. Med lite övning kan alla skapa illustrationer som Hans Rosling.

R och Excel är fördelaktiga på olika sätt. Excel är lättare att lära sig och anges ofta som standardprogrammet för rapportering, tack vare dess hastighet och effektivitet. R är utformat för att hantera större datamängder, vara reproducerbar och för att skapa mer detaljerade visualiseringar.

När: Torsdag 29 oktober 2020 kl. 17:30 – 19:30
Var: Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7, Jönköping

På grund av corona är antalet deltagare begränsat till 50 personer. Anmälan görs till info@makejkpg.se. Bekräftelse kommer att göras per mail.