Invigning Makerspace!

Välkommen till invigningen av Makerspace på Kvarteret Ödlan! Makerspace är en kreativ verkstad där du kan skapa med olika material och teknik, visa vad du kan och samtidigt få kontakter som kan ta dig vidare in i arbete!

Makerspace är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, Makers Jönköping och All:in.

Tisdag 29 oktober 2019 kl. 18:00–21:00

Kvarteret Ödlan Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping