Programutveckling med Git

Plats: Erik Dahlbergsgymnasiet
Tid: 25 april, kl 17-19

En introduktion

Ett litet demoprojekt presenteras från ax till limpa. På vägen bekantar vi oss med Git och Github. Vi tar även hjälp av några andra typiska verktyg för ett open source projekt.

Presentation som hölls: Presentation Git