Robocup på Erik Dahlbergsgymnasiet, A huset

Plats: Erik Dahlbergsgymnasiet
Tid: kl 17-19, 25 januari

Tid Aktivitet

17:00 Presentation av tävlingen Robocup + Robocup Junior

Presentation av vårt nuvarande robotsystem

17:30 Fika

17:50 Workshop 1: Testprogram med mBlock (Alla har med sig en egen laptop och får låna var sin robot)

Workshop 2: Laborationer till linjeföljarrobot alternativt sumorobot

19:30 Avslutande tävling: Sumorobot eller linjeföljare.

Välkomna!
ED och Makers Jönköping