Årsmöte – kallelse

Välkommen till vårt årsmöte på Makers Jönköping. Vi träffas för att diskutera och fatta beslut kring fortsatt verksamhet och val av nya styrelseledamöter samt att presentera föregående års verksamhet.

Dag: 29 maj 2018
Tid: Kl 17:30
Plats: Science Park, ”En trappa ner”. Gjuterigatan 9 Jönköping

Kaffe och fika finns att köpa i ”pentryt”. Meddela gärna om allergier
(info@makejkpg.se).

Årsmötet är öppet för befintliga och blivande medlemmar

Kort information

  • Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift till Makers Jönköping har rösträtt. Läs gärna igenom bifogad dagordning: Dagordning årsmötet Makers Jönköping 2018
  • Motioner och propositioner skickas till info@makejkpg.se
  • Är du intresserad av styrelsearbete kontakta valberedningen (Erik Starhagen, erikstar@kth.se eller Clas Eklund, clas.j.p.eklund@gmail.com)

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Makers Jönköping